انشا مشاهده فوتبال از روزنه تور دروازه صفحه 42 نگارش پایه هشتم

انشا پایه: هشتم

صفحه: 42

تعداد کلمات: 320 کلمه

تاریخ انتشار انشاء: 1398/07/09

مشخصات: دارای متن زیبا، با رعایت نکات نگارشی به همراه مقدمه و تنه انشا و نتیجه گیری می باشد

فرمت فایل دانلودی: پی دی اف - PDF

این انشاء بصورت اختصاصی در سایت عینکی منتشر شده است و در هیچ فروشگاه دیگری موجود نمیباشد.

 

قسمتی از انشاء

مقدمه:

فوتبال یکی از بهترین وهیجان انگیز ترین بازیهاست که من دوست دارم .نگاه کردن به یک بازی فوتبال در ورزشگاه آن هم از درون روزنه یک تور هیجانش بیشتر از چیزی است که در بهترین جای ورزشگاه بنشینی و فوتبال را تماشا کنی.

تنه ی انشا:

وقتی از روزنه تور به فوتبال نگاه میکنی تمام هوش وحواست به فوتبال است انگار تو جای دروازه بانی هستی که درون دروازه قرار دارد وهمه ی جهات زمین را به دقت نگاه میکند.وقتی از روزنه تور به فوتبال نگاه میکنی هر وقت توپ به طرف درواز میایددچار یک جور هیجان میشی وهمزمان با حرکت دروازه بان تو هم به طرف نقطه ای که توپ در حرکت است حرکت میکنی واین یکی از بهترین لذتهایی است که در این نقطه از ورزشگاه یعنی پشت تور دروازه تجربه میکنی...