انشا با موضوع آسمان شب پایه هفتم

 

مقدمه:

آسمان، این سقف پهناور از شگفت آورترین چیزهایست که بشود راجع به آن حرف زد. حال تصور کن عظمت بی انتهای شب نیز به آن اضافه شود.

تنه:

خیلی از اوقات دلم می خواست یک تکه ابر بودم بر سینه ی آسمان، یا بارانی که از دلش میچکید. اما ورای همه ی آن خواست ها، بهترین دلخواه من این است که جزئی از آسمانِ شب باشم.

یاد آوری ستارگان درخشان، کهکشان ها و آن فراخی عظیم مرا به وجد می آورد.

یک شب که ماه کامل بود ظرفی آب برداشتم و به حیاط رفتم سعی کردم عکس ماه را در آب بیندازم

به راستی که لذتی فراموش نشدنی بود...

انگار که ماه را برای خود کرده باشم انگار  خدا چیزی از آسمان به من هدیه کرده بود.

رقص عکس ماه در موج های کوچک کاسه ام بی بدیل بود.

این میل همیشگی در وجود ما آدم ها چیست که همیشه خواستار آویختن دستمان به یک وجود بی انتها هستیم؟!

وقتی در سکوت و سکون شب به آسمان خیره شدم احساس کردم جزئی از آن شفق سبزفامِ زیبا هستم.

و برای اولین بار خوشحال بودم که از روی زمین نظاره گر این زیبایی ام. شاید اگر من هم آن بالا بودم چیزی از آن حس نمیکردم.

شاید آسمان هم به زمینیان، به سیاره هایش و به همه کهکشان هایی که در دلش دارد غبطه میخورد.

چه بخواهیم چه نخواهیم ماجزئی از یک  کهکشانیم وباهمه ذراتِ درحال گردش، در این سیر عجیب و رویاگون در حال پیمودن مسیریم.

بسیاری از شعرا، نویسندگان، فیلسوفان و عارفان آمدند و رفتند و بسیار از آسمان شب گفتند و نوشتند و نقل کردند و داستان سراییدند..

حکایت ها گفته شد و افسانه ها ساخته شد،…

اما آیا این سقف سیاه بالای سرمان کهنه شد؟ تکراری و ملال انگیز شد؟

آسمان شب همیشه چیزی برای عرضه دارد، برای کودکی که از چشمک زن ستاره ها مسرور شود، برای رفتگری که در کوچه ای خلوت سرش را بلند کند و آسمان سیاه خستگی اش را از تنش بردارد و به جایش امید هدیه اش کند.

برای عاشقی که هجران میکشد و برای هر چشمِ دلی که چشمش به این طاق کبود بیافتد.

آدم اگر دل به آسمان شب دهد مسحور خواهد شد، بی‌خود نیست که افسانه ها به گوش ما خوانده اند شبی که ماه کامل  میشود هرکه به آن نگاه کند مجنون خواهد شد.

بهتر بود تا مجنون نشده ام کاسه ی ماهم را به زمین بگذارم و به اتاقم برگردم.

 

نتیجه:

هروقت میخواهم سر چیزهای کودکانه بحث کنم یادم می آید که من، زمین و همه متعلقاتش یک ذره کوچیک از یک کهکشانیم میان میلیون ها کهکشان دیگر.

پشیمان میشوم و با همه جهان صلح میکنم. سبک بال و آرام.

فکر میکنم باید همه آدم هارا به یک اجرای زنده ی شور انگیز دعوت کرد، به تماشای آسمانِ شب.

 

انشا اختصاصی با موضوع آسمان شب پایه هفتم