انشا با موضوع آسمان شب پایه هفتم

 

مقدمه:

آسمان، این سقف پهناور از شگفت آورترین چیزهایست که بشود راجع به آن حرف زد. حال تصور کن عظمت بی انتهای شب نیز به آن اضافه شود.